Sportovní asistent, projekt spolupráce a pomoci

Kdo je uživatel?

Člověk, který má nějaké zdravotní postižení (např. člověk na vozíku, s poruchou zraku, sluchu), které pro něho znamená různě závažné omezení při samostatném provozování sportovní či pohybové aktivity. Je to člověk, který při svých sportovních aktivitách využívá sportovní asistenci.

Jak najít asistenta a jak používat databázi?

Jednoduše kliknutím na hledám asistenci na hlavní stránce. Vyhledávání probíhá pomocí výběru a zatrhávání kritérií a následným kliknutím na tlačítko hledej. Databáze nabídne ty asistenty, kteří nejlépe odpovídají zadaným kritériím. U nalezeného asistenta je možné si prohlédnout celý jeho profil a oslovit ho pomocí kontaktního formuláře.

Doporučení a rady

Používání databáze a zaslání zprávy asistentovi je bezplatné. Účast asistentů v databázi je dobrovolná. Záleží tedy plně na asistentovi, zda se po oslovení uživatelem rozhodne asistenci poskytnout, zda se na asistenci domluvíte, či nikoli. Databáze je pouze nástroj pro zprostředkování kontaktu, služby sportovního asistenta není možné nijak vymáhat. Provozovatel tohoto webu nenese žádnou zodpovědnost za průběh a kvalitu poskytnuté sportovní asistence. Je na uživatelích, aby zpětně ohodnotili asistenta a tím se asistent stal pro ostatní uživatele „ověřeným“. K tomuto hodnocení bude uživatel s odstupem několika dní vyzván pomocí e-mailu v případě, že použil kontaktní formulář pro oslovení asistenta.
Podmínky poskytnutí asistence jsou zcela na domluvě mezi uživatelem a asistentem. Doporučení ohledně finančního ohodnocení asistenta si můžete přečíst zde .

Pokud vám zde něco chybí, není úplně jasné, či byste uvítali přidání dalších kategorií a kritérií, kontaktujte nás na info@sportovniasistent.cz