Sportovní asistent, projekt spolupráce a pomoci

Vyhledávání asistentů

Pro aktivitu na úrovni

V kraji

Na dobu: cca 1-2 hod
půl dne
den
víkend
týden

Asistent pomůže s: manipulací s pomůckou (např. vyndání z auta)
přesuny
dopravou na sportoviště
oblékáním
osobní hygienou